O Islamie

Nasza wiara składa się z trzech głównych części: Szehada (wyznanie wiary), Wiara i Uczynki.

Szehada

"La Illaha Il Allah, Muhammad an Rasul ul Llah"

Nie ma bogów prócz Allaha Jedynego, Muhamed jest wysłannikiem Allaha. Wyznając szehadę, wyznaje się wiarę w następujące rzeczy:

Wiara

 

1.Wiara w Tałhiid (ścisły monoteizm).
Wierzymy w Jedność Allaha, i we wszystkie Jego atrybuty. Wierzymy też że nic/nikt nie dzieli z Allahem Panowania i Boskości.

2.Wiara w aniołów Allaha.
Wierzymy że Allah stworzył aniołów, i że są one istotami całkowicie Jemu posłusznymi.

3.Wiara w księgi Allaha.
Wierzymy że Allah objawił swoje słowa i prawa różnym narodom w różnych epokach.

4.Wiara w Proroków i Wysłanników Allaha.
Wierzymy że Allah zsyłał Proroków i Wysłańców do różnych narodów. Nieśli oni ze sobą nakazy Allaha i obwieszczali oni ludziom Jego wolę.Niektórzy są nam znani, o innych nic nie wiemy.

5.Wiara w życie przyszłe.
Wierzymy że Dzień Sądu Ostatecznego i życie wieczne po nim następujące jest równie prawdziwe jak życie teraźniejsze.

6.Wiara w al-Qadaa' i al-Qadar (Przeznaczenie).
Wierzymy że Allah przeznaczył wydarzenia wszelkich spraw we wszechświecie. Jedynie On jest Panem i władcą wszechświata, i jedynie Allah posiada wszelką wiedzę.