Spotkanie Otwarte ,,Czym własciwie jest Islam?" - Open Meeting "What the Islam actually is?"

2012-03-23 18:00
(English ver. below polish)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie otwarte pt. ,,Czym właściwie jest Islam?", które odbędzie się, inszaAllah - jeśli Bóg pozwoli, w piątek 23 marca 2012r. o godz. 18.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - ul. Legionów 27.

W trakcie spotkania:
-wykład dot. ogólnych zagadnień Islamu - imam Jusuf Szadid z Poznania,
-pokaz recytacji Koranu oraz azanu (wezwania na modlitwę)  - nagranie,
-projekcja filmu o Proroku Muhammadzie, pokój z Nim, pt. ,,Jego Współczucie",
-panel dyskusyjny - na Państwa pytania odpowiadać będą reprezentaci społeczności muzułmańskiej. Zachęcamy do przygotowania pytań.
-część ,,luźna": prezentacja naszidów - piosenek islamskich, w trakcie której zapraszamy do skorzystania z biblioteczki, zawierającej cenne pozycje literatury o najważniejszych zagadnieniach religii Islamu; degustacja ,,czegoś dobrego dla brzuszka".

 

Serdecznie zapraszamy! ;)

 

Muslim Students Society in Poland and the Muslim League in the Republic of Poland are inviting to the Open Meeting "What the Islam actually is?", which will take, inshaAllah - if God will let, on Friday 23rd March 2012 at 6pm in a Youth Hostel - ul. Legionów 27.

While meeting:
- lecture of Islam regarding general issues - Joussef Chadid, imam from Poznań,
- display of the recitation of the Koran and azan (calling to the prayer) - recording,
- projection of the film about the Prophet Muhammad, peace be upon him "His Compassion ",
- discussion part - on of you questions will be answering members of Muslim community. We are encouraging to prepare questions.
- "loose" part: presentation of nashids - Islamic songs, during it we are inviting to use the bookcase, containing valuable positions about the most important issues of the religion of the Islam; tasting "something good for the tummy".

We are inviting cordially!;)