Oświadczenie w sprawie zamachów na kościoły w Nigerii.

2012-01-09 01:08

Jako muzułmanie z bólem i przerażeniem patrzyliśmy na obrazy telewizyjne przedstawiające zamachy w Nigerii, mające ostatnio miejsce.
Pragniemy z całą mocą potępić te przerażające akty terroru, które uderzyły w kościoły w Nigerii i w tamtejszych obywateli. Wyrażamy również ból w związku cierpieniem dziesiątek niewinnych ofiar, ich rodzin i bliskich.

Pragniemy jednocześnie poinformować wszystkich tych, którzy nie dość dobrze poznali naszą religię, że islam wyraźnie zabrania przelewania krwi niewinnych ludzi, a także naruszania kultu religijnego – szczególnie tzw. „Ludzi Księgi”, tj. chrześcijan i żydów. Akty terroru nigdy nie wypływają z islamu jako takiego. Ich przyczyny są złożone. Wśród nich niewątpliwie istotne miejsce zajmuje ignorancja (niewiedza) i zła wola pewnych jednostek czy też ekstremistycznych grup, jedynie odwołujących się do haseł islamskich i islamskiej nomenklatury. Pragniemy zapewnić, że islam jest religią umiaru i miłosierdzia, i że czyny takie nie wynikają z islamu.

Mamy nadzieję, że zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie wzmogą wspólny wysiłek prowadzący do przeciwstawienia się  terrorezmowi i ekstremizmowi, a także do porozumienia i budowania jednej, ogólnoludzkiej cywilizacji – tym samym skazując wszystkie ekstremistyczne grupy na świecie, odwołujące się do różnych światopoglądów i różnych religii, na przegraną.

Prosimy o to Boga, Stwórcę świata i ludzkości, od którego pochodzi wszelki pokój.

Liga Muzułmańska w RP

Instytut Studiów Nad Islamem

Muzułmańskie Stowarzyszenie
Kształtowania Kulturalnego

Stowarzyszenie Studentów
Muzułmańskich w Polsce