Książka "Cztery sekundy raju"

2012-05-05 00:36

 

Biblioteka AS-SALAM

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu pierwszą książkę z nowej serii „Biblioteka AS-SALAM”, która podobnie jak czasopismo będzie dostępna w wybranych salonach EMPIK na terenie kraju.

Cztery sekundy raju, Tomasz Imran Stefaniuk

             

Książka stanowi zbiór refleksji będących swoistym dialogiem między wielkimi tradycjami kulturowymi: islamem oraz coraz bardziej niepewnym samego siebie, „rozchwianym” pod wieloma względami Zachodem. Autor w obydwu tych światach czuje się znakomicie, obficie czerpiąc z oferowanych przez nie duchowych i intelektualnych zasobów. Z obydwoma połączony jest silnymi, intymnymi więzami. Tym większy wydaje się jego smutek z obserwowanych – obok zachwytu nad dziedzictwem religii i cywilizacji muzułmańskiej oraz dumy z nich – coraz bardziej dramatycznych zmagań Europejczyków dotyczących własnej tożsamości, które często przybierają postać lęku, niepokoju czy paniki wobec konsekwencji spotkania z rosnącym w siłę „Innym” islamu. A przecież spotkanie to – tak jak często bywało na przestrzeni epok – powinno wzmocnić obydwie strony, jednak nie w ramach mobilizacji przeciwko wrogowi, dokonujących się wzdłuż linii frontowych wyznaczających teatr międzycywilizacyjnych działań wojennych... (dr Mariusz Turowski)

Od połowy maja 2012 (przez około trzy miesiące) w EMPIK-ach!

O autorze
Dr Tomasz Stefaniuk – (rocznik  1973) urodził się w Lublinie, gdzie mieszka do dziś. Z wykształcenia jest filozofem, specjalizuje się w badaniach nad filozofią świata islamu. Pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie­Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Autor monografii i artykułów naukowych poświęconych islamowi i filozofii islamskiej. Współzałożyciel i redaktor „As­Salam”, a także pracownik Instytutu Studiów nad Islamem (ISNI). Zaangażowany w prowadzenie dialogu międzyreligijnego w Polsce, szczególnie dialogu muzułmańsko­-chrześcijańskiego, oraz w przybliżanie islamu niemuzułmanom.