FIOE potępia przerażające ataki na kościoły w Nigerii

2012-01-09 01:07

W Imię Boga Miłosiernego litościwego

Federacja Muzułmańskich Organizacji w Europie potępia  przerażające ataki na kościoły w Nigerii 

Federacja Muzułmańskich Organizacji w Europie bezwzględnie  potępia przerażające ataki na niektóre kościoły w Nigerii oraz wyraża swój głęboki ból z powodów dziesiątków niewinnych ofiar, którzy celebrowali swoje święta.

Nie ma wątpliwości iż, te straszliwe i wstrząsające ataki oraz ich krwawe skutki należą do potępianych czynów przez wszystkie religie, konwencje i prawa, ich nie można usprawiedliwiać w żaden sposób. Oczywiste jest że, islam wyraźnie zabrania rozlewanie krwi niewinnych, zagrożenie ich niebezpieczeństwa czy naruszanie miejsc kultu i terroryzowanie modlących się.  

Federacja Muzułmańskich Organizacji w Europie wyraża swój ogromny niepokój z powodu serię krwawej agresji, która miała miejsce ostatnio w Nigerii gdyż, osiągnęła ona nowy szczyt w ostatnich atakach na kościoły.

Federacja podkreśla iż, w trosce o teraźniejszość i przyszłość Nigerii trzeba wspierać różnorodność religijną i kulturową ludności oraz wspólnie -muzułmanie i chrześcijanie- stawić opór wszystkim, co zagraża pokojowemu współistnieniu w lokalnych społecznościach. Dialog pozostaje jedynym sposobem rozwiązywania wszelkich problemów i skarg  wraz z pochylaniem się z troską nad społecznym pokojem, powstrzymaniem rozlewu krwi i odrzucaniem agresji i terroru.

Ostatni rozwój wydarzeń wymaga od naukowców, mędrców, i przywódców religijnych jak i polityków, dziennikarzy i przywódców opinii publicznej w lokalnych społecznościach, z wszystkich części składowych i grup religijnych, aby wspólnymi wytrwałymi wysiłkami uporać się z ekstremizmem oraz aby wspierać wzajemne porozumienie, uczestniczyć w rozprzestrzenieniu pokoju w społeczeństwie, gdyż to będzie idealną odpowiedzią na te ostatnie ataki.     

Bruksela, 26 grudnia 2011

Federacja Muzułmańskich Organizacji w Europie